• ANA TEMA

ANA TEMA

 

DİJİTAL KOBİ HAREKETİ

KOBİ’ler Türkiye ekonomisindeki iş gücünün yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyorlar ve tüm ekonomik faaliyetlerin de yaklaşık yüzde 55’lik bölümünü gerçekleştiriyorlar. Ekonomik büyümede bu denli kritik rolleri olan KOBİ’ler en az büyük şirketler kadar teknolojiye, dijital dönüşüme ihtiyaç duyuyor. KOBİ’lerin büyümesi, rekabet edebilmesi ve ayakta kalması için bilişim teknolojilerine yatırım yapmaları gerekiyor. Büyümek ve kurumsallaşmak isteyen her KOBİ pazar ve rekabet koşullarını çok iyi değerlendirerek buna göre kendi içinde hangi değişimi yapması gerektiği ve önceliklerinin neler olduğunu iyi tespit etmeli. 

Özellikle yeni ekonomik modellere geçiş yapmak zorunda olan iş dünyası ve KOBİ'ler için dijital dönüşüm kaçınılmaz. KOBİ’lerin işlerini büyütmek, maliyetleri düşürmek, kar elde etmek, verimli olmak, kaliteli ve hızlı üretmek, müşterilerini kaybetmemek/yeni müşteriler bulmak, hızlı kararlar almak, inovatif olmak, iş ortakları ve tedarikçileriyle dijital ekosistem oluşturmak, yasal mevzuata tabi olmak, marka yaratmak ya da marka güçlendirmek, uluslararası iş ve ticaret standartlarına uyum, rekabet gücü elde etmek, ihracat yapabilmek vb. başlıkları önceliklendirerek en fazla dönüşüme ihtiyaç duyulan bölümden işe başlaması çok önemli. Bir adım sonrasında da bunun için hangi teknoloji çözümlerinden yararlanacağını belirlemesi; sonrasında da bu dönüşümü mevcut insan kaynağıyla yapıp yapamayacağına bakıp, yapamıyorsa yeni kaynakları bünyesine katma yoluna gitmesi gerekiyor. 

KOBİ'lerimizin potansiyeli ancak doğru bir dijitalleşme stratejisi, doğru bilişim yatırımı ve kullanımı ile ortaya çıkarılabilir. Ekonominin temel direkleri ve yaşayan canlı kanalları olan KOBİ’ler dijital teknolojilerle daha da güçlenerek geleceğe daha iyi hazırlanacak. Akıllı geleceği, dijital dönüşümü başarıyla uygulayabilen KOBİ’ler inşa edecek. 

Dijital KOBİ Hareketi Başlıyor!

Akıllı geleceği oluşturmanın yolu doğru ve başarılı bir dijital dönüşümden geçiyor. Bugüne kadar genellikle yukarıdan aşağıya yani büyük kurumlardan başlayıp orta boy kurumlara doğru inen bir dijital dönüşüm stratejisine tanık olduk. Ancak artık ülke ekonomisini büyütmek, geliştirmek, rekabetçi kılmak ve toplumsal refaha ulaşabilmek için aşağıdan yukarıya yani küçük ve orta boy işletmelerden büyük kurumlara uzanan bir dönüşüm stratejisiyle hareket etmemiz gerekiyor. İşte Smart Future World Expo Zirvesi ve Fuarı tam da bu noktada Dijital KOBİ seferberliğini başlatıyor. Dijital KOBİ Hareketi ana temasıyla düzenleyeceğimiz etkinlikte hemen her ölçekteki işletmenin stratejiden üretime, operasyondan süreçlere, çalışanlara ve iş ortaklarına uzanan dijital dönüşüm yolculuğunu oluşturacağız. 

Gelin - dinleyin – görün - öğrenin – uygulayın - büyüyün

Etkinliklerimizden Haberdar Olun