• ZİYARETÇİ PROFİLİ

ZİYARETÇİ PROFİLİ

KATILIMCI VE ZİYARETÇİ PROFİLİ

ZİYARETÇİ PROFİLİ

 • SİYASİLER, İLGİLİ BAKANLIKLAR, KAMU KURULUŞLARI VE YEREL YÖNETİMLER
 • ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME BÖLGELERİ ŞİRKETLERİ
 • ULUSAL VE ULUSLARARASI TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
 • AKADEMİSYENLER, ÜNİVERSİTE VE TEKNOPARKLAR, TEKNOKENTLER YÖNETİMİ
 • MİMAR VE MÜHENDİSLER
 • TOPLUMBİLİMCİLER
 • TEKNİK UZMANLAR
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
 • DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR
 • ORTADOĞU, BALKAN ÜLKELERİ, KUZEY AFRİKA, TÜRK CUMHURİYETLERİ GİBİ YAKIN COĞRAFYA ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ ALIM HEYETLERİ
 • SEKTÖRLERDEKİ İŞ PROFESYONELLERİ, KARAR VERİCİLER
 • ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ
 • GİRİŞİMCİLER VE YATIRIMCILAR
 • SANAYİCİLER

KATILIMCI PROFİLİ

Smart Future Expo kapsamında düzenlenecek fuarda sergilenecek sektör çözümleri şunlar:

 • SAVUNMA
 • ELEKTRİK/ELEKTRONİK
 • TELEKOMÜNİKASYON
 • E-DEVLET VE E-KAMU
 • AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ
 • AKILLI BİNA TEKNOLOJİLERİ
 • AKILLI EV TEKNOLOJİLERİ
 • OTOMOTİV
 • ENERJİ/YENİLENEBİLİR ENERJİ/VERİMLİ ENERJİ
 • ÜRETİM&OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
 • YAZILIM TEKNOLOJİLERİ
 • (MOBİLİTE, İŞ VERİMLİLİĞİ, GÜVENLİK VS.)
 • EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
 • SAĞLIK VE MADİKAL TEKNOLOJİLER
 • LOJİSTİK&TEDARİK ZİNCİRİ
 • MEKANİK&MEKATRONİK TEKNOLOJİLERİ
 • UYDU, UZAY VE HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ
 • NANOTEKNOLOJİ VE NANO MALZEME TEKNOLOJİLERİ
 • AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ
 • ROBOT TEKNOLOJİLERİ
 • FİNANS&BANKACILIK, FİNTECH TEKNOLOJİLERİ

 

Etkinliklerimizden haberdar olun